Uw eigen academie?

Als directeur van een school of samenwerkingsverband vindt u het, net als wij, belangrijk dat ieder kind de  juiste begeleiding krijgt. Dat betekent dat uw leerkrachten over de juiste kennis en vaardigheden moeten beschikken. BalansAcademy heeft hiervoor een uitgebreid aanbod aan trainingen, workshops en  lezingen.

Om efficiënt op te leiden heeft BalansAcademy de mogelijkheid omuw eigen academie samen te stellen. U kiest detrainingen en workshops, wij zorgen dat deze aansluiten bij de opleidingsvragen van uw leerkrachten en intern begeleiders. Op deze manier besteedt u de opleidingsbudgetten effectief en krijgen uw leerlingen de begeleiding die ze nodig hebben.

Heeft u vragen of wil u meer informatie? Neem contact met ons op via info@balansacademy.nl of 030 - 225 50 50.

Programma  Passend Onderwijs in praktijk
Balans en NVA hebben in samenwerking met Blogboek en Childpoint het programma 'Passend Onderwijs in praktijk: samen werken aan ontwikkeling' ontwikkeld.

Met de invoering van het Passend Onderwijs krijgen leerkrachten in de klas te maken met ontwikkelingsproblematiek. Hiermee hebben ze nog niet altijd ervaring. Het programma 'Passend Onderwijs in Praktijk: samen werken aan ontwikkeling' is bedoeld om deze kinderen de juiste ondersteuning te bieden. En om leerkrachten,ouders en zorg te helpen dit samen voor elkaar te krijgen. Het programma richt zich op het optimaliseren van het leerklimaat en de zorg voor het individuele kind en het optimaliseren van het leerklimaat en het zorgproces voor alle kinderen samen.

Klik hier voor de folder.

SWV De Eem
Wij werken samen met SWV De Eem om leerkrachten, intern begeleiders en ouders te inspireren en de handelingsvaardigheid te vergroten. Dit doen we door middel van het programma Passend Onderwijs in praktijk. Binnen het programma bieden wij leerkrachten, IB-ers en ouders diverse activiteiten waar zij hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten. Bekijk onderstaand filmpje van de inspiratieavond voor leerkrachten die wij voor SWV De Eem verzorgden op 5 april 2016. 


Onderstaand filmpje geeft een impressie van de ouderavond op 20 april die wij voor SWV De Eem verzorgden. 


RTV Utrecht schreef een nieuwsbericht en maakte een filmpje over de ouderavond. Klik hier om het bericht te lezen en het filmpje te bekijken.