Over ons

BalansAcademy brengt wetenschap, kennis, ervaringsdeskundigheid en de verschillende perspectieven vanuit zorg en onderwijs, kinderen en ouders bij elkaar. Je krijgt in onze trainingen en workshops concrete handvatten mee waardoor je direct aan de slag kunt. Er is aandacht voor de nieuwste inzichten, samenwerking tussen ouders en leerkrachten en het kind staat daarbij altijd centraal. De activiteiten worden begeleid door professionals met veel ervaring in het onderwijs en met onze doelgroepen. Hierdoor kunnen zij de ouders, de zorg en het onderwijs ondersteunen. Ervaringskundige kinderen, jongeren en volwassenen met een leer- en/of ontwikkelingsprobleem hebben een grote rol in ons aanbod, zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering. 

Over Balans
Landelijke oudervereniging Balans zet zich in voor een verbetering van het leer- en leefklimaat van kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Balans wil hiermee de ontwikkeling van deze kinderen een optimale kans geven en bijkomende problemen zoveel mogelijk voorkomen.

Wij bereiken dit door:

  • Het geven en verspreiden van informatie
  • Belangenbehartiging
  • Ondersteunen en bevorderen van onderling contact
  • Het opleiden van ouders, leerkrachten en zorgprofessionals.


Meer weten over oudervereniging Balans? Klik dan hier.

Over de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Onder autisme verstaan we het brede spectrum van autismespectrumstoornissen, waaronder Asperger, PDD-NOS en McDD.

De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

Door belangenbehartiging, door betrouwbare informatievoorziening en door lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. Door de NVA kunnen mensen met autisme en hun naasten zichzelf zijn en optimaal tot hun recht komen.

Meer weten over de NVA? Klik dan hier.