Leerkrachten & IB'ers

Leerkrachten & IB'ers

Sinds de invoering van Passend Onderwijs krijgen leerkrachten en intern begeleiders in het regulier onderwijs meer te maken met kinderen met leer- en gedragsproblemen. Balans vindt het belangrijk dat professionals in het onderwijs over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om alle kinderen goed te kunnen begeleiden in de klas. Wij bieden daarom diverse scholingsactiviteiten aan voor leerkrachten en IB-ers. 

In onderstaand overzicht vind je alle activiteiten. Klik op een titel voor meer informatie en om te zien wanneer en waar de activiteit wordt aangeboden. 

Zoek je iets wat niet in dit overzicht staat? Neem gerust contact met ons op om te kijken wat er mogelijk is. Wij bieden ook maatwerktrajecten voor scholen en samenwerkingsverbanden.

Agenda

Cursus agenda

Aanbod

Ik ben niet gek, ik heb autisme en vind mijn eigen weg

Dagdeeltraining Autismekompas

Met het Autismekompas krijg je een hulpmiddel om gedrag en gevoelens in een context te plaatsen en om te begrijpen wat je in die situaties kunt doen.

Meer informatie

Zelfsturing bij kinderen: grip op je gedrag

Ouder(s)/verzorger(s) en professionals uit het onderwijsveld moeten elkaar op een inspirerende avond in Hengelo.

Meer informatie

Workshop Basishouding leerkrachten

In de eerste bijeenkomst wordt gestart met het benoemen van de sterke kant van elke leerkraht als het gaat om gedrag in de klas, om een positieve sfeer te krijgen. Daarna volgt een vraag over lastig gedrag. Vanuit daar wordt gekeken naar “wat is een gedragsprobleem?”. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de invloed van de normen, waarden en houding van de leerkracht op het gedrag van leerlingen. Er wordt daarnaast gesproken over de rol van beloning. De huiswerkopdracht wordt besproken en van daaruit wordt verder gekeken wat je als leerkracht kunt doen om gedragsproblemen te voorkomen of te reguleren.

Meer informatie

Gedragsproblemen in de klas

In deze workshop worden gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je in je klas kunt tegenkomen behandeld, zoals AD(H)D, ASS, depressie, faalangst en pestgedrag. Wat merk je hiervan in je klas? En wat kun je doen in je klas? Deze workshop geeft algemene handvatten en tips om leerlingen met problemen te ondersteunen.

Meer informatie

Training ADHD (en ODD) in de klas

In deze training leer je om via een gerichte analyse te kijken wat er precies aan de hand is met een kind. Waarom vertoont hij of zij bepaald gedrag? Aan de hand van casuïstiek leer je een analyse van het gedrag te maken en een plan van aanpak samen te stellen.

Meer informatie

Executieve functies

In deze workshop maak je kennis met executieve functies: wat zijn dat precies en hoe herken je zwakke executieve functies bij een leerling? Welke mogelijkheden zijn er om executieve functies te versterken in de klas?

Meer informatie

Training Interpreteren van een intelligentieonderzoek

Onderwijsprofessionals komen geregeld onderzoeksverslagen tegen van leerlingen waarbij een intelligentieonderzoek is afgenomen. Het lezen van deze verslagen vraagt bepaalde vaardigheden en kennis om deze goed te kunnen interpreteren. In deze training ga je hiermee aan de slag.

Meer informatie

Training Het topje van de ijsberg

In deze training ga je aan de slag met het rekenonderwijs aan leerlingen uit groep 4 t/m 8. Hoe vertaal je de theorie naar de dagelijkse praktijk? Hoe doe je recht aan de individuele en specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen? Hoe versterk je het rekenonderwijs?

Meer informatie

Studiedag Autisme anders bekijken met een autismepaspoort

Deze studiedag is bedoeld voor het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Je leert tijdens deze dag anders kijken naar 'het etiket' autisme en op zoek te gaan naar de individuele oorzaken van gedrag. Ook wordt uitleg gegeven over het Autismepaspoort en hoe je deze in je eigen werk in kunt zetten.

Meer informatie

Lezing Autisme anders bekijken

Deze lezing geeft inzicht in de acht belangrijkste ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme. Autisme anders bekijken leert deelnemers zoeken naar oorzaken van gedrag, waardoor u een kind met autisme beter zult begrijpen en vooral beter zal kunnen ondersteunen. Ook krijgt u uitleg over het autismepaspoort als middel om de individuele ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme in beeld te brengen.

Meer informatie

Training Angst in de klas

In deze training leer je hoe je angst bespreekbaar kunt maken in de klas. Iedereen is wel eens bang, maar voor je leerlingen is het belangrijk de diepgewortelde angst snel te signaleren. Tijdens deze training leer je leerlingen met kleine angsten te helpen en leer je wanneer je leerlingen met (grote diepgewortelde) angst doorverwijst naar professionele hulpverlening.

Meer informatie

Autisme BelevingsCircuit

In het Autisme Belevings Circuit laten we je de impact van autisme ervaren. Het circuit werkt als een eye-opener en realiseert in korte tijd inzichten in hoe je autismevriendelijker kunt handelen.

Meer informatie

Studiedag Autisme in het MBO

Een studiedag over leerlingen met ASS in het onderwijs voor medewerkers in het MBO. Tijdens de studiedag vergroot je je expertise in het werken met leerlingen met een Autismespectrumstoornis. Er is voldoende ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Meer informatie

Workshop Een betere klik met je (zorg)leerling

De manier waarop jij contact hebt met je leerlingen is van invloed op hun motivatie, dus goede interactievaardigheden zijn erg belangrijk. Een kind moet zich veilig voelen en moet het naar zijn zin hebben om te kunnen leren. In deze workshop gaan we in op de sociale vaardigheden die je als leerkracht nodig hebt.

Meer informatie

Basistraining Begrip voor autisme

Wil jij je basiskennis over autisme vergroten? Zou je je beter willen kunnen inleven in mensen met autisme? Volg dan deze basistraining over autisme, gegeven door Jasper Kok-Roosjen van Ontdek Autisme.

Meer informatie

Workshop Kinderen met motorische problemen en DCD

Een workshop over motorische problemen in de klas. Je krijgt praktische handvatten om leerlingen goed te kunnen begeleiden bij het leren en sociaal emotionele ontwikkeling.

Meer informatie