Cursusaanbod

ons cursusaanbod

Op deze pagina vind je het complete aanbod van BalansAcademy. Klik op de knop "meer informatie" om meer te lezen over de betreffende activiteit. 

Zoek je iets wat wij op dit moment niet in ons aanbod hebben? Neem gerust contact met ons op. We kijken graag samen met jou wat er mogelijk is. Je vindt onze contactgegevens rechtsboven op deze pagina. 

Agenda

Cursus agenda

Aanbod

Workshop Kinderen met motorische problemen en DCD

Een workshop over motorische problemen in de klas. Je krijgt praktische handvatten om leerlingen goed te kunnen begeleiden bij het leren en sociaal emotionele ontwikkeling.

Meer informatie

Workshop Basishouding leerkrachten

In de eerste bijeenkomst wordt gestart met het benoemen van de sterke kant van elke leerkraht als het gaat om gedrag in de klas, om een positieve sfeer te krijgen. Daarna volgt een vraag over lastig gedrag. Vanuit daar wordt gekeken naar “wat is een gedragsprobleem?”. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de invloed van de normen, waarden en houding van de leerkracht op het gedrag van leerlingen. Er wordt daarnaast gesproken over de rol van beloning. De huiswerkopdracht wordt besproken en van daaruit wordt verder gekeken wat je als leerkracht kunt doen om gedragsproblemen te voorkomen of te reguleren.

Meer informatie

Cursus Ouderschapskunde

In deze cursus leer je te werken vanuit de 'ouderbegeleidende' positie. Je gaat de complexe situatie van de ouder herkennen en leert ouders ondersteunen, zonder het belang van het kind uit het oog te verliezen.

Meer informatie

Workshop Een betere klik met je (zorg)leerling

De manier waarop jij contact hebt met je leerlingen is van invloed op hun motivatie, dus goede interactievaardigheden zijn erg belangrijk. Een kind moet zich veilig voelen en moet het naar zijn zin hebben om te kunnen leren. In deze workshop gaan we in op de sociale vaardigheden die je als leerkracht nodig hebt.

Meer informatie

Gedragsproblemen in de klas

In deze workshop worden gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je in je klas kunt tegenkomen behandeld, zoals AD(H)D, ASS, depressie, faalangst en pestgedrag. Wat merk je hiervan in je klas? En wat kun je doen in je klas? Deze workshop geeft algemene handvatten en tips om leerlingen met problemen te ondersteunen.

Meer informatie

Studiedag Autisme anders bekijken met een autismepaspoort

Deze studiedag is bedoeld voor het (speciaal) basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Je leert tijdens deze dag anders kijken naar 'het etiket' autisme en op zoek te gaan naar de individuele oorzaken van gedrag. Ook wordt uitleg gegeven over het Autismepaspoort en hoe je deze in je eigen werk in kunt zetten.

Meer informatie

Training Angst in de klas

In deze training leer je hoe je angst bespreekbaar kunt maken in de klas. Iedereen is wel eens bang, maar voor je leerlingen is het belangrijk de diepgewortelde angst snel te signaleren. Tijdens deze training leer je leerlingen met kleine angsten te helpen en leer je wanneer je leerlingen met (grote diepgewortelde) angst doorverwijst naar professionele hulpverlening.

Meer informatie

Training Interpreteren van een intelligentieonderzoek

Onderwijsprofessionals komen geregeld onderzoeksverslagen tegen van leerlingen waarbij een intelligentieonderzoek is afgenomen. Het lezen van deze verslagen vraagt bepaalde vaardigheden en kennis om deze goed te kunnen interpreteren. In deze training ga je hiermee aan de slag.

Meer informatie

Executieve functies

In deze workshop maak je kennis met executieve functies: wat zijn dat precies en hoe herken je zwakke executieve functies bij een leerling? Welke mogelijkheden zijn er om executieve functies te versterken in de klas?

Meer informatie

Studiedag Autisme in het MBO

Een studiedag over leerlingen met ASS in het onderwijs voor medewerkers in het MBO. Tijdens de studiedag vergroot je je expertise in het werken met leerlingen met een Autismespectrumstoornis. Er is voldoende ruimte om je eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Meer informatie

Training Het topje van de ijsberg

In deze training ga je aan de slag met het rekenonderwijs aan leerlingen uit groep 4 t/m 8. Hoe vertaal je de theorie naar de dagelijkse praktijk? Hoe doe je recht aan de individuele en specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen? Hoe versterk je het rekenonderwijs?

Meer informatie

Training ADHD (en ODD) in de klas

In deze training leer je om via een gerichte analyse te kijken wat er precies aan de hand is met een kind. Waarom vertoont hij of zij bepaald gedrag? Aan de hand van casuïstiek leer je een analyse van het gedrag te maken en een plan van aanpak samen te stellen.

Meer informatie

Lezing Autisme anders bekijken

Deze lezing geeft inzicht in de acht belangrijkste ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme. Autisme anders bekijken leert deelnemers zoeken naar oorzaken van gedrag, waardoor u een kind met autisme beter zult begrijpen en vooral beter zal kunnen ondersteunen. Ook krijgt u uitleg over het autismepaspoort als middel om de individuele ondersteuningsbehoeften van kinderen met autisme in beeld te brengen.

Meer informatie

Workshop Mindfulness

In deze workshop voor ouders maak je kennis met mindfulness. Je leert wat mindfulness is en hoe het jou kan helpen in je persoonlijke dagelijkse leven. Je ontdekt en ontwikkelt nieuwe mogelijkheden om met bewuste, liefdevolle aandacht je kinderen op te voeden en te begeleiden.

Meer informatie

Zelfsturing bij kinderen: grip op je gedrag

Ouder(s)/verzorger(s) en professionals uit het onderwijsveld moeten elkaar op een inspirerende avond in Hengelo.

Meer informatie

Lezing Mindful opvoeden in een druk bestaan

Ouder(s)/verzorger(s) en professionals uit het onderwijsveld ontmoeten elkaar op een inspirerende avond in Hoek van Holland.

Meer informatie

Ik ben niet gek, ik heb autisme en vind mijn eigen weg

Dagdeeltraining Autismekompas

Met het Autismekompas krijg je een hulpmiddel om gedrag en gevoelens in een context te plaatsen en om te begrijpen wat je in die situaties kunt doen.

Meer informatie

Workshop Leren van ervaring

Met deze workshop willen Saskia en Merlijn hun ervaringen met autisme en onderwijs delen met andere ouders.

Meer informatie

Autisme BelevingsCircuit

In het Autisme Belevings Circuit laten we je de impact van autisme ervaren. Het circuit werkt als een eye-opener en realiseert in korte tijd inzichten in hoe je autismevriendelijker kunt handelen.

Meer informatie

Basistraining Begrip voor autisme

Wil jij je basiskennis over autisme vergroten? Zou je je beter willen kunnen inleven in mensen met autisme? Volg dan deze basistraining over autisme, gegeven door Jasper Kok-Roosjen van Ontdek Autisme.

Meer informatie