Training Interpreteren van een intelligentieonderzoek

Achtergrondinformatie
Ouders kunnen (in samenspraak met de school) een intelligentieonderzoek aanvragen wanneer er zich leer- gedrag en/ of motivatieproblemen voordoen bij hun kind.

Een intelligentieonderzoek meet cognitieve vaardigheden. Het geeft een beeld van zowel de verbale, talige vaardigheden als de performale, abstracte en praktische denkvaardigheden. De onderzoeksresultaten maken o.a. inzichtelijk hoe een kind tot oplossingen komt, nieuwe informatie tot zich neemt en analyseert. Ook de mate van doelgericht handelen, logisch denken en redeneren, wordt in beeld gebracht. 

Als onderwijsprofessional kom je onderzoeksverslagen tegen van leerlingen waarbij een intelligentieonderzoek is afgenomen. Het lezen en interpreteren van deze verslagen vraagt om specifieke vaardigheden en kennis. 

Deze studiedag is dan ook zeer geschikt voor degene die zich hier verder in wil ontwikkelen!

Doelstellingen
Aan het einde van  deze studiedag:

 • Ben je bekend met het begrip intelligentie
 • Heb je kennis over de opbouw van een intelligentieonderzoek, met de WISC III in het bijzonder
 • Weet je hoe je de behaalde scores kunt interpreteren en wat deze scores kunnen betekenen voor het functioneren van een leerling
 • Weet je welke factoren, testscores kunnen beïnvloeden
 • Beschik je over benodigde kennis om een intelligentieprofiel te vertalen naar een passende begeleiding 
 • Weet je welke interventies je in kunt zetten bij leerlingen met een disharmonisch profiel

Doelgroep
Deze training van één dag is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders en andere specialisten die werkzaam zijn in het basisonderwijs.

Inhoud van de training
Je neemt o.a. kennis van:

 • Het begrip intelligentie
 • De opbouw van intelligentiecijfers & scoreverdeling
 • Terminologieën als werkingssnelheid, perceptuele organisatie, disharmonisch profiel, betrouwbaarheidsintervallen etc.
 • Veelgebruikte intelligentietests, met de WISC III in het bijzonder 
 • Intelligentiescores versus Cito scores, schoolprestaties vervolgonderwijs en NIO scores

Theorie wordt verduidelijkt met voorbeelden van intelligentieprofielen. Mogelijke verklaringen voor profielverschillen en/of hoge en lage prestaties worden besproken. Je maakt kennis met interventies om minder sterk ontwikkelde vaardigheden te vergroten. Ook zoomen wij in op de rol die goed ontwikkelde vaardigheden, tijdens een begeleidingstraject, in kunnen nemen.

Tijdens het praktische deel komt de opbouw van een intelligentieonderzoek aan bod. Voorbeeldcasussen (waaronder een eigen casus) bieden de gelegenheid ervaring op te doen in het lezen, analyseren en interpreteren van onderzoeksresultaten. De vertaling naar een passende begeleiding, komt tevens aan bod.

Deze studiedag is ontwikkeld door en eigendom van CiCoCo.

Deze studiedag is nog niet ingepland. Heb je interesse? Neem contact op met info@balansacademy.nl voor meer informatie. 

Informatie

 • Locatie

  Oudervereniging Balans, Weltevreden 4a, de Bilt

 • Tijd

  09.00 uur tot 16.00 uur

 • Prijs

  € 320,00
  € 270,00 (leden)

 • Trainers

  CiCoCo

Aanmelden nog niet mogelijk
CiCoCo

CiCoCo

Deze training wordt aangeboden door Onderwijscentrum CiCoCo.