Training Het topje van de ijsberg

Versterken van het voortgezet rekenonderwijs

Achtergrondinformatie
Iedereen heeft dagelijks te maken met rekenvraagstukken. Het doel van rekenonderwijs is leerlingen een basisniveau aan rekenvaardigheden mee te geven, zodat zij zich kunnen “redden” binnen de maatschappij. Verder is het van belang dat het rekenonderwijs aansluit bij het vervolgonderwijs. Goed rekenonderwijs is voor iedere leerling van belang.

De meeste scholen hebben beleid gemaakt ten aanzien van preventie van en interventies bij rekenproblemen. In theorie allemaal helder, maar welke kennis en vaardigheden zijn effectief? Hoe vertaal je theorie naar de dagelijkse praktijk? Hoe doe je recht aan de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen? Hoe versterk je het rekenonderwijs?

Loop jij ook rond met deze vragen? Wil jij jouw rekenonderwijs versterken? Dan is deze training iets voor jou!

Doelstellingen
Aan het eind van  deze training:

 • Is het belang van werken met leerlijnen besproken en hoe je deze kunt gebruiken
 • Heb je inzicht in de rekenleerlijn van jouw groep en de doorgaande lijn in het leerstofaanbod
 • Ben jij je bewust van cruciale leermomenten 
 • Bekijk je de rekenmethode als een middel om rekendoelen te behalen 
 • Heb je kennis van het hoofdfasen- handelings- en drieslagmodel en weet je hoe je deze in kunt zetten
 • Heb je ideeën over hoe je de belangrijkste basisvaardigheden voor het hoofdrekenen op een effectieve en efficiënte manier kunt aanleren en onderhouden
 • Weet jij hoe je informatie uit het landelijk protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) een plek kunt geven: de fasen en sporen
 • Weet je hoe je een effectieve (verlengde) rekeninstructie en effectief rekenonderwijs kunt realiseren binnen het (actieve) directe instructiemodel (of IGDI+)
 • Bezit je vaardigheden om rekenproblemen vroegtijdig te signaleren en diagnosticeren
 • Heb je kennis van effectieve interventies 
 • Weet je rekendoelen te behalen middels spel en binnen een betekenisvolle context 
 • Heb je tools in handen om een diagnostisch gesprek te voeren


Doelgroep
Deze training van vier dagdelen is bedoeld voor:

 • Leerkrachten groep 4 t/m 8
 • Intern begeleiders met affiniteit met het voortgezet rekenonderwijs


Aantal bijeenkomsten en duur
Bijeenkomst 1: 3,25 uur
Bijeenkomst 2: 3,5 uur
Bijeenkomst 3: 3 uur
Bijeenkomst 4: 3 uur

Beschrijving per bijeenkomst

Bijeenkomst 1

 • Kenmerken rekenzwakke kinderen, veel voorkomende knelpunten versus dyscalculie
 • De relatie tussen referentieniveaus, kerndoelen, domeinen en leerlijnen
 • Leerlijnen (leerstoflijn en onderwijslijn): het belang en hoe te gebruiken
 • De rol van het hoofdfasen- en handelingsmodel: wat houdt het in en hoe kun je ze gebruiken?
 • Rekendrempels (basisvaardigheden voor het hoofdrekenen): hoe betrek je de leerling bij zijn leerproces? Hoe kun je de verworven kennis borgen?

Drie praktijkopdrachten met als doel: zicht op leerlijnen en kennis van het hoofdfasen- en handelingsmodel.

Bijeenkomst 2

 • Uitwisselen praktijkopdrachten
 • Diagnosticerend onderwijzen: hoe doe je dat?
 • De rol van het drieslagmodel: wat houdt het in en hoe kun je het gebruiken?
 • Het voeren van een (diagnostisch) rekengesprek

Praktijkopdrachten met als doel: ervaring opdoen in het voeren van een (diagnostisch) rekengesprek .

Bijeenkomst 3

 • Uitwisselen praktijkervaringen
 • Landelijk protocol voor Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (Protocol ERWD): de fasen en sporen
 • Effectieve (verlengde) instructie binnen het (actief) direct instructiemodel (of IGDI+)
 • Aanbevelingen voor rekenzwakke leerlingen

Praktijkopdrachten met als doel: verbeteren van instructievaardigheden en “rekenparels” uitwisselen.

Bijeenkomst 4

 • Uitwisselen praktijkervaringen
 • Spelenderwijs binnen een betekenisvolle context werken aan rekendoelen: uitwisselen van ieders "rekenparel"

Goed om te weten
Tijdens deze training vertalen we theorie naar de dagelijkse praktijk. Je krijgt praktische tools in handen die je direct in kunt zetten. Na afloop van de bijeenkomsten 1, 2 en 3 krijg je praktijkopdrachten mee.

Deze training is ontwikkeld door en eigendom van CiCoCo.

Deze training is op dit moment niet ingepland. Heb je interesse? Mail dan naar info@balansacademy.nl voor meer informatie. 

Informatie

Aanmelden nog niet mogelijk