Training ADHD (en ODD) in de klas

Of is het "zomaar" een drukke leerling?

Achtergrondinformatie
Kinderen met ADHD hebben het vaak moeilijk op school. Hun leerkrachten ook. Deze kinderen laten echter gedrag zien dat ook andere kinderen laten zien. Alleen is het gedrag bij hen soms ‘heftiger’. Het is goed om een beknopte theoretische achtergrond te hebben over ADHD en ODD, zodat je adequater kunt inspelen op wat deze kinderen nodig hebben.

Vaak zitten oplossingen trouwens in verrassend kleine dingen: de rust die soms handig is voor een kind met ADHD is net zo handig voor een kind dat ‘alleen maar druk’ is. We bekijken ADHD/ODD dus wel uitgebreid, maar wat je leert kun je meteen toepassen op andere kinderen uit je klas.

Inhoud van de training
In deze training leer je om via een gerichte analyse te kijken wat er precies aan de hand is met een kind. "Hij praat altijd" is immers niet echt een adequate omschrijving. Aan de hand van een oefencasus leer je een analyse van het gedrag te maken en een plan van aanpak samen te stellen.

In de tweede bijeenkomst wordt er gevraagd om je eigen casus mee te brengen. We brengen het geleerde dan samen in de praktijk. Met je medecursisten kies je een van de meegebrachte casussen uit. Die ga je samen analyseren. Vervolgens maak je een plan: wat heeft dit kind nu eigenlijk nodig? De analyse en het plan(netje) presenteer je voor de groep.

Ook kijken we in deze training naar leerkrachtgedrag: wat heb je nodig om met "probleemgedrag" om te gaan? Hoe zit het met je eigen leerkrachtgedrag? Ook kijken we kort naar een stoornis die vaak samengaat met ADHD: ODD.

De nadruk ligt op leren van elkaar: luisteren naar de aanpak van collega's, (durven) reflecteren op eigen handelen en samen zorgen dat je beter toegerust aan de slag kunt met deze kinderen.

Wat deze training niet is: een panklaar recept voor al je problemen. Werken aan gedrag vergt creativiteit, uitproberen, evalueren en soms opnieuw beginnen.

Als je je inschrijft voor deze training, verwachten we dat je:

  • bereid en in staat bent om je tussen de twee avonden in te verdiepen in Gedragsproblemen  in de klas;
  • bereid bent te werken aan een oefencasus, samen met je medecursisten;
  • bereid en in staat bent in je klas/school gegevens te verzamelen van een echte leerling. Dit is nodig voor de tweede bijeenkomst;
  • je analyse en plan samen presenteert aan je medecursisten.


Na afloop van de training heb je handvatten tot je beschikking om beter om te gaan met druk, chaotisch en soms opstandig gedrag.

Voor deze training wordt validatie bij het Registerleraar aangevraagd.

Informatie

Aanmelden nog niet mogelijk