Samenwerking met ouders van (zorg)leerlingen

Een goede samenwerking tussen ouders en school is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen! (Pameijer, 2012)

Goede samenwerking is met name belangrijk als het gaat om zorgleerlingen. Op school kan dit veel uitdagingen met zich mee brengen. Ouders worden mondiger, wachtlijsten in de GGZ worden langer, klassen worden groter en de werkdruk wordt hoger. Wat als een kind in jouw klas ander gedrag laat zien dan thuis? Wat als de beperkingen van een kind niet goed zichtbaar zijn in de klas?

Hoe ga je hierover op een constructieve manier in gesprek met ouders? Deze workshop (bestaande uit 2 avonden) biedt theoretische achtergronden en concrete handvatten om de samenwerking met ouders te bevorderen. Deze interactieve en actieve workshop wordt verzorgd door twee klinische professionals, werkzaam in de GGZ, met ervaring in het (speciaal) onderwijs.

Informatie

 • Locatie

  Oudervereniging Balans, Weltevreden 4a, de Bilt

 • Data

  31-10-2018
  07-11-2018

 • Tijd

  18.30 uur tot 20.30 uur

 • Prijs

  € 5,00
  € 5,00 (leden)

 • Trainers

  Sanne van Ierland-Veerhoek
  Floor Vierboom

 • Locatie

  Oudervereniging Balans, Weltevreden 4a, de Bilt

 • Data

  21-11-2018
  28-11-2018

 • Tijd

  18.30 uur tot 20.30 uur

 • Prijs

  € 5,00
  € 5,00 (leden)

 • Trainers

  Sanne van Ierland-Veerhoek
  Floor Vierboom

Aanmelden niet meer mogelijk
Sanne van Ierland-Veerhoek

Sanne van Ierland-Veerhoek

 Sanne van Ierland-Veerhoek is GZ-psycholoog (in opleiding tot Klinisch psycholoog). Ze werkt met kinderen en jongeren met diverse (complexe) psychiatrische problematiek. Ze heeft haar GZ-opleiding afgerond bij het UMC Utrecht en de Fritz Redl school (Cluster IV, afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs). Hierdoor heeft zij zowel ervaring in de psychiatrie als het speciaal onderwijs. Tegenwoordig werkt Sanne in de specialistische GGZ en werkt zij als freelancer voor haar eigen bedrijf. Zo geeft zij workshops samen met oud-collega Floor Vierboom en ondersteunt een psychologenpraktijk in Utrecht met neuropsychologische diagnostiek. Sanne zet zich in om verklaringen te zoeken waarom kinderen en jongeren vast lopen en vervolgens naar wat zij, hun ouders en hun leerkrachten nodig hebben om tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te komen.

Floor Vierboom

Floor Vierboom

Floor Vierboom werkt als GZ-psycholoog in de specialistische GGZ, waar zij zich richt op diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met diverse complexe psychiatrische problemen. Floor vindt het een uitdaging om samen met leerkrachten en ouders de ondersteuningsbehoeften van kinderen te verfijnen, zodat zij weer tot ontwikkeling kunnen komen. Zij vindt het belangrijk om de sterke kanten van kinderen en de betrokkenen te vergroten en te benutten. Floor heeft haar GZ-opleiding volbracht in het UMC Utrecht (polikliniek ontwikkelingsstoornissen) en op de Fritz Redlschool (Cluster IV, afdeling Speciaal Onderwijs verbonden aan het UMCU). Daaraan voorafgaand heeft zij de opleiding tot leerkracht basisonderwijs en orthopedagoog gevolgd.