Dagdeeltraining Autismekompas

Ontwikkelingsmogelijkheden vergroten met deze verdiepende module

Autisme kan in allerlei gewone, dagelijkse situaties leiden tot misverstanden en onbegrepen gedrag. Reageren op het gedrag heeft niet altijd invloed op de oorzaak, dus dat zal doorgaans niet leiden tot nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Met het Autismekompas krijg je een hulpmiddel om gedrag en gevoelens in een context te plaatsen en om te begrijpen wat je in die situaties kunt doen. Het Autismekompas leidt hierom geregeld tot nieuwe mogelijkheden en oplossingen, zodat iemand weer verder kan met zijn/haar ontwikkeling.

Voorafgaand aan deze dagdeeltraining krijg je een uitgebreid document opgestuurd, waarmee je deze module gaat voorbereiden. In het document worden diverse termen toegelicht, staan literatuurverwijzingen en vind je de vragen, die gebruikt worden bij het invullen van het kompas. De voorbereidingstijd is afhankelijk van jouw voorkennis en jouw bijkomende vragen en zal zo’n 2 tot 3 uur duren. Vragen over het proces kun je al vooraf stellen aan Marian en Jasper, via info@ontdekautisme.nl, zodat je verder geholpen wordt als je even vastloopt.

Klik hier om het autismekompas te downloaden. 

Met behulp van het Autismekompas ben je in staat om een ander uit te leggen dat onbegrepen gedrag vaak het gevolg is van een onzichtbare oorzaak. Je kunt met behulp van het Autismekompas een eerste vooronderzoek doen, zodat je de eerste, voorzichtige hypothese kunt stellen rondom de oorzaken van het gedrag. Zo kun je concreter zelf ondersteuning bieden, of onderbouwen waarom je behandeling of begeleiding aanvraagt.

Inhoud van dit dagdeel
We starten met een kort theoretisch gedeelte over het kompas en binnen een uur ga je intensief aan de slag met toepassen van het Autismekompas op jouw casus en op het vinden van de antwoorden op jouw vraagstukken.

Aan de hand van deze bewerking gaan we in subgroepen aan de slag en zorgen voor nieuwe inzichten in jouw casus. Stap voor stap ervaar je nieuwe handelingsstappen, die je kunt inzetten bij jouw casus. We sluiten plenair af.

Het Autismekompas is geen ‘handleiding’ voor mensen met autisme. Het kompas onderkent dat er verschillende visies zijn op wat autisme is, en ook op de manier waarop je ermee om kunt gaan. Dat leidt tot meerdere (handelings-)mogelijkheden per situatie.

Doelgroep
Deze masterclass is zowel voor professionals als particulieren. We gaan ervan uit dat je uitgebreid bekend bent met de thema’s en verklaringsmodellen, die beschreven staan op het kompas. Wij leggen unieke verbindingen, zodat jij weer verder kunt als professional of goed geïnformeerde particulier.

Als je nog onvoldoende kennis hebt van de thema’s en verklaringsmodellen, die in deze masterclass bekend worden verondersteld, raden wij aan eerst onze Basistraining te volgen.

Informatie

Deze workshop is vol