Gedragsproblemen in de klas

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders.   

Inhoud:
In deze workshop worden gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je in je klas kunt tegenkomen behandeld, zoals AD(H)D, ASS, depressie, faalangst en pestgedrag. Wat merk je hiervan in je klas? En wat kun je doen in je klas? Deze workshop geeft algemene handvatten en tips om leerlingen met problemen te ondersteunen.


Voor meer informatie omtrent deze workshop  of  wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur dan een mailtje naar info@balansacademy.nl.

Informatie

 • Locatie

  Oudervereniging Balans, Weltevreden 4a, de Bilt

 • Tijd

  13.30 uur tot 17.00 uur

 • Prijs

  Beschikbaar op aanvraag

 • Trainers

  Anton Horeweg

Aanmelden nog niet mogelijk
Anton Horeweg

Anton Horeweg

Anton Horeweg is gedragsspecialist (Master SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en van Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Hij heeft de is ook de maker van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Hij heeft zitting in Expertteams van Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC- KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.