Cursus Ouderschapskunde

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor professionals bij de gemeente die te maken hebben met jeugdzorg.

Doel
Het doel van de cursus is het leren werken vanuit de ‘ouderbegeleidende’ positie.

Inhoud
De gemeente wil door vroegtijdige signalering preventief te werk gaan om daarmee dure zorg te voorkomen. Samen met de ouders, of liever nog op initiatief van de ouders, wordt een plan getrokken dat vanuit de gemeente wordt ondersteund en begeleid. Het opstellen van zo'n plan start bij het gezin thuis, aan de keukentafel. Het is van doorslaggevend belang dat er dan meteen een 'klik' met de ouder is.

De vraag is hoe je dat bereikt. Het is belangrijk dat ouders worden gezien. Hoe bewerkstellig je dat als professional?

Jouw inzet is erop gericht om de zorgen van de ouders bespreekbaar te maken, met de ouder te delen en de kracht van de ouder op te zoeken, zodat toegewerkt kan worden naar een verbetering van de situatie.

Voor professionals die zo met ouders aan tafel zitten, hebben we een gerichte cursus Ouderschapskunde ontwikkeld. In de cursus leer je te werken vanuit de 'ouderbegeleidende' positie. Je gaat de complexe situatie van de ouder herkennen en leert ouders ondersteunen, zonder het belang van het kind uit het oog te verliezen. Ook is er aandacht voor de tegenstrijdige gevoelens, die dit bij jou als professional op kan roepen.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van een dag:

 • 1e bijeenkomst de ouder in beeld
  Kennismaking, filmcasus, introductie ouderschapskunde, doeloefeningen, introductie ouderbegeleidende positie, eigen casuïstiek, terugblik & afspraken
 • 2e bijeenkomst aanboren reserves van ouders
  Ervaringen, introductie reserves van ouders, introductie ‘science of safety’, in kaart brengen gezinssituaties, oefeningen, terugblik & afspraken
 • 3e bijeenkomst werken in complexe gezinssituaties
  Ervaringen, inleiding risicofactoren en complicaties, ouder-, kind- en omgevingsfactoren, eigen casuïstiek, formuleren persoonlijk plan incl. verankeren, evaluatie


De cursus is ontwikkeld door Saskia Boterenbrood, Thijs Schiphorst en Katie Lee Weille, in samenwerking met oudervereniging  Balans.

Deze cursus kan ook op locatie worden verzorgd. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Informatie

 • Locatie

  Oudervereniging Balans, Weltevreden 4a, de Bilt

 • Tijd

  09.30 uur tot 16.30 uur

 • Prijs

  € 580,00
  € 580,00 (leden)

 • Trainers

  Saskia Boterenbrood
  Thijs Schiphorst

Aanmelden nog niet mogelijk
Saskia Boterenbrood

Saskia Boterenbrood

Saskia Boterenbrood is afgestudeerd in de Bewegingswetenschappen en deed de opleiding Haptonomie. Zij werkte met volwassenen en kinderen als psycho-motorisch therapeut in de psychiatrie en later met ouders en hun kinderen in een Medisch Kleuter Dagverblijf. Zij heeft nu een praktijk als ouderschapscoach in Zutphen.

Thijs Schiphorst

Thijs Schiphorst

Thijs Schiphorst is afgestudeerd als bedrijfskundige en werkt als organisatie-adviseur, interim-manager en coach. Hij is vooral actief voor maatschappelijke instellingen, bij de overheid, in de zorg en voor het onderwijs. Hij schreef in 2013 samen met dr. Albert de Vries het boek "GOH! onbegrepen gedrag, bron van creativiteit”.