Cursus Ouders in gesprek

tweedaagse cursus voor ouderparen/verzorgers


Doel
Het doel van deze cursus is ouderparen/verzorgers van kinderen met een ontwikkelingsstoornis samen te laten nadenken over hoe zij als gezin benadert, geholpen en gezien willen worden en hen tools geven om hier samen mee aan de slag te gaan.

Inhoud
In de cursus denken we na over hoe jullie willen dat anderen over jullie en jullie kind(eren) spreken. Wat willen jullie wel en niet vertellen en wat is er nodig om jullie doel te bereiken?   Deze cursus bestaat uit twee dagen.

Lesdag 1
Deze dag staan jullie als ouder(s)/opvoeder(s) centraal. We bespreken wat de invloed van de ontwikkelingsstoornis is op jullie gezin. Hoe staan jullie daar afzonderlijk in en hoe kunnen jullie hier samen sterk in staan.
Jullie denken na over hoe jullie als gezin het liefst gezien willen worden. Dit verwoorden we in een gezinsvisie die de basis vormt voor de tweede lesdag.

Lesdag 2
Deze dag gaan we jullie gezinsvisie vertalen in een communicatieplan.  Hoe kunnen jullie helder en begrijpelijk vertellen over de beperking van jullie kind(eren) en wat vertel je nu wel en niet aan anderen om gezien te worden zoals jullie dat graag willen. We kijken naar een aantal (voor)oordelen die jullie tegenkomen en hoe daar het meest effectief op gereageerd kan worden. De gesprekstechnieken die aanbod komen, worden met elkaar geoefend.

De cursus wordt begeleid door twee trainers. In de training wordt gebruik gemaakt van een eigen ontwikkeld communicatiemodel. Naast gesprekstechnieken wordt voornamelijk aandacht besteed aan het effect van jullie onderlinge communicatie en jullie communicatie naar anderen.
Als deelnemers zijn jullie beiden bereid om daar kritisch naar te kijken en staan jullie open voor feedback. Ieder ouderpaar krijgt een cursusmap met een blanco communicatieplan, toelichting  en ruimte voor aantekeningen.

De genoemde prijs van 120 euro is per ouderpaar / 2 verzorgers. De aanmelding wordt gedaan door één persoon, maar is geldig voor 2 personen.

Deze training bij jou in de buurt? Mail voor informatie naar info@balansacademy.nl en vermeld daarbij de regio waar je de training zou willen volgen. Bij meerdere verzoeken gaan we de mogelijkheden voor een training bij jou in de buurt onderzoeken.Informatie

 • Locatie

  Oudervereniging Balans, Weltevreden 4a, de Bilt

 • Data

  16-02-2018
  23-03-2018

 • Tijd

  09.30 uur tot 17.00 uur

 • Prijs

  € 120,00
  € 120,00 (leden)

 • Trainers

  Sanne Kanselaar
  Martine Baadenhuijsen

Aanmelden niet meer mogelijk
Sanne Kanselaar

Sanne Kanselaar

Sanne Kanselaar is orthopedagoog, bijzondere curator en forensisch- en familiemediator. Sanne werkt met gezinnen, zowel met de ouders als met de kinderen. Volgens Sanne heeft ieder gezin zijn sterke kanten waarmee je samen een gezinsvisie kunt ontwikkelen. Door deze in te zetten kun je op een heldere manier met de buitenwereld communiceren.

Martine Baadenhuijsen

Martine Baadenhuijsen

Martine Baadenhuijsen is gespecialiseerd in communicatie rondom een beperking. Ze helpt bij het maken van een communicatieplan waarmee je je eigen beeldvorming kunt beïnvloeden. Martine heeft een visuele beperking en weet uit eigen ervaring,  wat onbegrip en lastige vragen met je doen. Als partner, moeder en ondernemer heeft ze veel te maken met vooroordelen.