Cursus Dyslexie en Engels

Eendaagse cursus voor ouders van leerlingen met dyslexie

Doelgroep
Deze cursus is voor ouders en opvoeders die een kind met dyslexie hebben in groep 8 of de brugklas. De cursus is ook geschikt voor leerkrachten en remedial teachers.

Doel
Na afloop kun je je kind met dyslexie helpen met het leren van de Engelse taal. 

Inhoud
Voor kinderen met dyslexie is Engels een moeilijke taal om te leren. Veel woorden zien er in de Engelse taal heel anders uit dan ze worden uitgesproken. Vaak wordt er door scholen pas actie ondernomen als er een forse achterstand is opgelopen. Met de oudercursus Dyslexie en Engels leer je je kind helpen bij het leren van de Engelse taal.
Tijdens de eendaagse cursus wordt ingegaan op het hoe en waarom van de problemen die vooral bij de Engelse spelling een rol spelen. Daarbij wordt het systeem van de Engelse spelling uitgelegd.
Voor ouders met een kind in groep 8 wordt aandacht besteed aan pre-teaching activiteiten. Tevens wordt het werken met een klank-spellingschrift gedemonstreerd. Naast de spelling komen ook het lezen en woordjes leren aan bod.
Indien de tijd het toelaat wordt tijdens de cursus ook aandacht besteed aan onder meer toetsing, exameneisen en mogelijke aanpassingen en hulpmiddelen op school.

Informatie

 • Locatie

  Oudervereniging Balans, Weltevreden 4a, de Bilt

 • Data

  11-06-2016

 • Tijd

  10.00 uur tot 16.00 uur

 • Prijs

  € 175,00
  € 100,00 (leden)

 • Trainers

  Rinie Hoeks

Aanmelden niet meer mogelijk
Rinie Hoeks

Rinie Hoeks

De cursus wordt verzorgd door Rinie Hoeks. Rinie was jarenlang docente Engels in het vo en heeft zich gespecialiseerd in dyslexie en moderne vreemde talen, met de nadruk op Engels. Ze ontwikkelde veel onderwijsmaterialen en cursussen op het gebied van taalleerproblemen en vreemde talen.