Cursus Autisme anders bekijken met een autismepaspoort

“Om een leerling met ASS onderwijs op maat te kunnen bieden is het eigenlijk een must om deze cursus te volgen!” – Y. Norbart, leerkracht SBO Sint Vincentius, Volendam.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten, assistenten, zorgmedewerkers en intern begeleiders werkzaam in het (speciaal) basis en/of voortgezet onderwijs.

Inhoud
In deze cursus worden alle thema’s uit het Autismepaspoort en het boek ‘Autisme anders bekijken’ behandeld. Autisme anders bekijken betekent verder kijken dan ‘het etiket’ autisme, en op zoek gaan naar individuele oorzaken van gedrag.

De NvA (Nederlandse vereniging voor Autisme) omschreef in het voorwoord van het boek ‘Autisme anders bekijken’ de inhoud als volgt:

“Het  is goed om af en toe stil te staan bij je eigen gedrag als ouder of leerkracht.  “Doe ik het wel autismevriendelijk genoeg?” en “kijk ik wel écht naar dit  kind”? Een zoektocht én een proces naar de juiste begeleiding en hulp, waarbij  niet moet worden uitgegaan van de (ongeschreven) regels in de samenleving, maar  van steun, begrip en het bevorderen van zijn/haar talenten en motivatie,  passend bij het kind met autisme.”

Deel 1                                      
Inleiding en basisbegrippen autisme
Autisme begrijpen

Deel 2                                     
Kenmerken van autisme (DSM5)
Zintuiglijke waarneming (inclusief invullen zintuiglijk profiel)

Deel 3                                   
Kenmerken van het denken (TOM, EF, CC)
Communicatie

Deel 4                                    
Spanning en ontspanning
Protectieve factoren
Emotionele ontwikkeling

Deel 5                                     
Het autismepaspoort
Koppeling naar de praktijk d.m.v. basisaanpak autisme

Doel

Na  deze cursus:

 • hebben deelnemers inzicht in wat autisme kan betekenen in het leven en beleven van hun leerlingen.
 • hebben deelnemers een basis gelegd om in omgang én benadering van kinderen met autisme verder te kijken dan uiterlijk gedrag.
 • kunnen zij hun handelen aanpassen op de ondersteuningsbehoeftes van individuele - kinderen met ASS.
 • hebben zij ervaring opgedaan met het invullen van een autismepaspoort inclusief de koppeling van de informatie uit het autismepaspoort naar hun eigen praktijk. Dit gebeurt door middel van een basisaanpak autisme.
 • zijn cursisten (na certificering) in staat deze vaardigheden en houding over te dragen op collega’s of andere mensen in de omgeving van het kind met autisme.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2,5 uur.

Inclusief

 • Het boek ‘Autisme anders bekijken’.
 • Het (begeleid) invullen en gebruiken van een autismepaspoort (voor de duur van één jaar).
 • Bij goed gevolg ontvangen deelnemers het certificaat ‘Autisme anders bekijken’, waarmee zij aantoonbaar kunnen maken dat zij geoefend zijn in het toepassen van deze methode.


De training ‘Autisme anders bekijken’ is gevalideerd bij Registerleraar voor 27 registeruren.

Wil je deze cursus met je hele team volgen? Wij verzorgen de cursus ook op locatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.  

Informatie

 • Locatie

  Stip SVO Utrecht, Europalaan 89, Utrecht

 • Data

  25-10-2017
  29-11-2017
  13-12-2017
  10-01-2018
  31-01-2018

 • Tijd

  15.00 uur tot 17.30 uur

 • Prijs

  € 695,00
  € 695,00 (leden)

 • Trainers

  Suzanne Agterberg-Rouwhorst

 • Locatie

  Stip SVO Utrecht, Europalaan 89, Utrecht

 • Data

  07-03-2018
  21-03-2018
  04-04-2018
  18-04-2018
  09-05-2018

 • Tijd

  15.00 uur tot 17.30 uur

 • Prijs

  € 695,00
  € 695,00 (leden)

 • Trainers

  Suzanne Agterberg-Rouwhorst

Aanmelden niet meer mogelijk
Suzanne Agterberg-Rouwhorst

Suzanne Agterberg-Rouwhorst

Suzanne Agterberg-Rouwhorst geeft vanuit haar bureau ‘Spectrumvisie’ lezingen en trainingen in Nederland en België. Zij begeleidt schoolteams en ouders in het aanpassen van begeleiding en ondersteuning aan kinderen met autisme en participeert in diverse kennisnetwerken en expertgroepen rondom autisme. Zij is hiernaast ook nog werkzaam als autismespecialist in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Zij schreef het boek ‘Autisme anders bekijken’ en heeft met haar onderzoek ‘Autisme een andere wereld’ haar studie Master SEN cum laude afgerond en een tweetal prestigieuze prijzen gewonnen. Na dit onderzoek ontwikkelde zij het Autismepaspoort, een product dat de individuele ondersteuningsbehoefte, maar ook de kwaliteiten en aanknopingspunten om ontspanning en interesses van kinderen met ASS aan te spreken in beeld brengt.Kijk voor meer informatie op www.spectrumvisie.nl en www.autismepaspoort.nl.